- ارتباطات سلامت - https://ertebatatesalamat.ir -

سیگار می کشد

سیگار کشیدن می‌تواند جالب باشد اما جالب باشد اما می کشد !

 

 

 

 

View this post on Instagram

#سیگار_کشیدن می‌تواند جالب باشد اما می کشد ! . #ارتباطات سلامت #روابط_عمومی_سلامت #Health_communications #Healthcommunications #HealthPr #سیگار #التدخین #Public_relations_Healthcare #HealthcareCommunications [1]

A post shared by ارتباطات سلامت [2] (@healthcommunications) on