امروز

سه شنبه, ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

  ساعت

۱۱:۰۳ قبل از ظهر

سایز متن   /

 

 

آموزش بهداشت

 

آموزش سلامت بهداشت را جزء از اجزای مراقبت های بهداشتی اولیه تلقی می گردد. در راستای ارتقای سلامت جامعه بهتر است اصول آموزش را جدی تلقی کنیم. قصد و هدف آموزش بهداشت این است که به مردم کمک شود تا مشکلات بهداشتی خودشان را بشناسند، برای مشکلات راه حل پیدا کنند و با بکار بستن راه حل ها مشکلاتشان را خود حل کنند زیرا تا زمانی که مردم خود در رفع مشکلات مشارکت نکنند نمی توان در برنامه های بهداشتی موفق گردید.

همانطور که اطلاع دارید آموزش بهداشت نه تنها یک وظیفه، بلکه مهمترین وظیفه هر کارمند بهداشتی است و برای هر کارمند بهداشتی مهم است که بداند چرا آموزش بهداشت جنبه مهم و ارزشمندی از کارش می باشد.

 

ابتدا به این دلیل که همچنان مردم برای رای دادن و حمایت از قانون دارای حقوقی هستند. کسب دانش بهداشتی نیز حق اساسی و انسانی آنها می باشد. لذا ما بعنوان کارمندان بهداشتی موظف به ارائه دانش بهداشتی به مردم می باشیم که این امر بخشی اساسی از آموزش بهداشت است زیرا با آموزش بهداشت می توان نیازهای نامحسوس مردم را به محسوس و نیازهای محسوس را به صورت تقاضایی با زمینه های اجتماعی – سیاسی و فرهنگی تبدیل نمود.  پس باید اذهان مردم را در مورد مشکلات بهداشتی شایع کشور و جامعه و مناسب ترین روشهای پیشگیری و کنترل آنها روشن نمود و نیز درباره رفتارهای مختلف و نتایج هر کدام به آنان آگاهی داد به نحوی که مردم بتوانند آگاهانه راه چگونه زیستن را انتخاب کرده و مسئولیت عواقب رفتار خویش را به عهده بگیرند.

 

بنابراین می باید مردم را به دانش و مهارتهای بهداشتی مورد لزوم مجهز نمود. زیرا دانش قدرت است و بدون دانش بهداشتی افراد قدرت لازم برای تغییر دادن سلامتی خود را ندارند . حال با توجه به نکاتی که درباره اهمیت آموزش بهداشت گفته شد و تاکید بر اینکه آموزش بهداشت وظیفه تمامی کارکنان بهداشتی می باشد لازم است مطالبی درباره آموزش بهداشت فرا بگیریم تا بتوانیم با بکارگیری آن آموزش دهنده خوبی باشیم.

 

 

رفتار بهداشتی

 

آموزش سلامت بهداشت یکی از عوامل موثر جهت تغییر و اصلاح عادات و رفتارهای فردی و اجتماعی و به عبارت دیگر ارتقاء روش زندگی فردی در رابطه با سلامتی اوست . آموزش بهداشت در ساده ترین تعریف عبارت است از: (آموزشی که منجر به ارتقاء رفتار بهداشتی فرد شود)

نکته مهم را در این تعریف تغییر رفتار تشکیل می دهد نه افزایش اطلاعات و آگاهی اگر چه آموزش بهداشت اکثرا با ارائه اطلاعات بهداشتی آغاز می شود اما موفقیت آموزش بهداشت زمانی است که بتواند رفتاری مناسب با سلامت فرد و جامعه را جایگزین رفتار غلط غیر بهداشتی نماید.

بنابراین جنبه رفتار در آموزش بهداشت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و بدون تامین رفتار بهداشتی مناسب ، آموزش بهداشت کامل نخواهد شد و باید براساس رویکرد جدید آموزش بهداشت این حقیقت را درک کرد که هر جامعه دارای عقل جمعی است و مردم در تشخیص و حل مشکلاتشان توانایی و تفکر و اقدام سازنده دارند و آموزش بهداشت باید به جای مداخله تاکید خود را بردرگیر کردن جامعه در حل مشکلات بهداشتی خویش بگذارد.

یکی از مشهورترین و درعین حال قدیمی ترین تعاریف آموزش بهداشت توسط وود (Wood) محقق معروف آموزش بهداشت در سال ۱۹۲۲ ارائه شده است که عبارت است از :

مجموعه تجربیاتی که بر عادتها، گرایشها (طرز تلقی ها) و دانشهای مرتبط با بهداشت فردی، اجتماعی یا نژادی موثر واقع می شود.

 

سازمان جهانی بهداشت (WHO)

 

تعریف آموزش بهداشت از نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) عبارت است از :
تشویق و ترغیب مردم برای قبول و نگهداری رفتار و اعمالی که برای ادامه زندگی سالم ضروری است و نیز به کار بردن عقل و منطق سلیم برای استفاده صحیح از خدمات بهداشتی که در دسترس آنان قرار دارد.

 

اهداف آموزش سلامت و بهداشت

 

هدف آموزش سلامت بهداشت این است که به مردم کمک شود تا از پیدایش نارسایی های بهداشتی جلوگیری نمایند، وضع و موقعیت خود را در بهترین سطح ممکن حفظ کنند و در جهت بهبود تندرستی خویش، اعضاء خانواده و اجتماع خود فعالیت نمایند.

 

۱- قرار دادن سلامتی به عنوان یک ارزش اجتماعی و اطمینان از اینکه جامعه تندرستی را به عنوان یک چیز با ارزش بپذیرد.

۲- مجهز کردن افراد به دانش ها و مهارتهای لازم و نفوذ در گرایشهای آنان به نحوی که بتوانند مسائل بهداشتی خویش را حل نمایند.

۳- فراهم آوردن شرایط لازم جهت رشد خدمات بهداشتی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده صحیح و توام با عقل سلیم از خدمات بهداشتی موجود.

 

 

اصول آموزش سلامت بهداشت

 

 

مهمترین اصولی که در اجرای یک برنامه آموزش سلامت  باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

۱- ایجاد علاقه در مردم: این یک اصل روان شناختی است که مردم دوست ندارند به سخنانی که مورد علاقه آنها نیست گوش دهند. هنر آموزش دهنده این است که نیازهای واقعی مردم را از بین نیازهایی که خود مردم احساس می کنند(نیازهای ملموس) پیدا کند. تا دیدگاه مشترکی بین آموزش دهنده و مردم بوجود آمده و به شنیدن حرفهای او علاقمند شوند.

۲- مشارکت: مشارکت واژه کلیدی در آموزش بهداشت است با مشارکت مردم ، آموختن ، فعال صورت می گیرد. با بحث و تبادل نظر و مشورت و طرح سوال و درگیر کردن مردم ، احتمال بیشتری وجود دارد که به قبول و پذیرش افراد جامعه منجر شود . در آموزش بهداشت مردم همراه با کارکنان بهداشتی در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهداشتی باید مشارکت فعال داشته باشند.

۳- از دانسته به نادانسته: در آموزش صحبت را باید از آنجایی آغاز کرد که مردم می دانند و سپس بسوی آگاهی دادن تازه پیشرفت باید از گفتن مطالبی که تضاد با فرهنگ مردم است پرهیز کرد چون مردم پذیرای حرفهای شما نخواهند شد . برای آموزش، اطلاعات موجود مردم را به عنوان آویزی بکار گرفته ودانش هایی تازه را به آن می آویزیم.

۴- بیان مطالب به صورت ساده و قابل درک: ابتدا باید گروه مخاطب را از نظر سطح سواد و معلومات شناخت. مثلا پزشک از بیمار دیابتی بخواهد از مصرف مواد نشاسته ای پرهیز کند در حالی که ، مریض مواد نشاسته ای را نمی شناسد.

۵- تقویت و تکرار مطالب: گروه اندک از مردم می توانند همه اطلاعات جدید را دریک جلسه آموزشی بیاموزند ولی تکرار مطالب مهم با فاصله های معین در بین صحبت ها بسیار سودمند است و به شناخت و تقویت آن در فراگیر کمک می کند.

۶- آموزش توام با عمل: آموزش توام با کار عملی فراگیری را بیشتر می کند.

۷- برقراری یک ارتباط صمیمی و دوستانه: با مردم بعنوان یک دوست واقعی برخورد کنیم. تحقیقات نشان داده است روابط دوستانه با مخاطبین مهمتر از تخصص فنی آموزشگر است . آموزشگر باید با مهربانی و همدلی جلسه آموزشی را برگزار کند.

۸- کمک گرفتن از رهبران جامعه: از طریق افراد مورد احترام جامعه و معتمدین محل بهتر می توان مطالب آموزشی را به دیگران آموخت. اگر ابتدا رهبران جامعه نسبت به یک برنامه بهداشتی توجیه شوند، ضمن پذیرش آن برنامه در انتقال آن به مردم نیز مساعدت و همکاری خواهند نمود.

۹- ایجاد انگیزه: در هر فردی اساسا نیاز به آموختن و دانستن وجود دارد و برانگیختن این نیاز را انگیزه گویند. در آموزش بهداشت ایجاد انگیزه یک عامل مهم است. یعنی نیاز به ایجاد محرک نخستین گام برای آموختن است.

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی